Ochrana přírody a prostředí, ve kterém žijeme, není důležitá pouze pro nás, ale i pro život budoucích generací. Naším cílem je pozitivně ovlivňovat DNA mladých lidí ve vztahu k životnímu prostředí. Součástí Ekotopfilmu je proto Junior festival cílený přímo na mladé návštěvníky.

Záměrem festivalu je vzdělávat žáky základních a středních škol v oblasti udržitelného rozvoje a děláme to tak, aby se něco dověděli, ale aby se nenudili a bavilo je to.

Filmová nabídka se skládá ze zábavných, mnohdy animovaných, několikaminutových filmů na důležitá aktuální témata, které jsou vybrané tak, aby co nejlépe odpovídaly věku žáků.

Součástí Junioru je ale i doprovodný program, který děti a mládež aktivně zapojí v soutěžích, ve kterých můžou vyhrát kromě znalostí i zajímavé ceny.

DOPROVODNÝ PROGRAM A FILMY

Věděli jste, že z pouhých 5 PET lahví je možné vyrobit úplně nové tričko?

To a mnohem více se žáci dovědí ve workshopu Junior festivalu, který se zaměřuje na třídění odpadu, na jehož tvorbě spolupracujeme s Tondou Obalem společnosti EKO-KOM.

Nejedná se ale o žádnou přednášku, žáci pracují v týmech a v aktivitách musí použít svůj postřeh, vědomosti, šikovnost, ale i rychlost. Kromě hledání odpovědí v záludných kvízech totiž budou muset zapojit i své pohybové schopnosti. Trefí se recyklovatelným předmětem do správné popelnice?

Na děti čekají také zajímavé ceny.

Vybrané několikaminutové filmy žáky seznámí s aktuálními tématy z oblasti udržitelného rozvoje, vysvětlí, co to ta udržitelnost vlastně je, ukáže jim krásné obrazy přírody na zemi i pod vodou a nabídnou řešení, jak naši planetu můžeme chránit.

Za každého žáka získá škola 2 kredity do Kreditního systému Tondy Obala.

Program je rozdělen do tří bloků dle věku žáků:

I. STUPEŇ ZŠ (8:30 – 9:30 hod.)
Filmové okénko: 8:30 – 9:00 hod.
Doprovodný program: 9:00 – 9:30 hod. (workshop)

II. STUPEŇ ZŠ (10:00 – 11:00 hod.)
Filmové okénko: 10:00 – 10:30 hod.
Doprovodný program: 10:30 – 11:00 hod. (workshop)

III. STUPEŇ SŠ (11:30 – 12:30 hod.)
Filmové okénko: 11:30 – 12:00 hod.
Doprovodný program: 12:00 – 12:30 hod. (workshop)

Filmy a trailery junior festivalu